Aabenraavej

 

Hovedvej 10 (Aabenraavej)
Da de tyske styrker i april 1940 rykkede op gennem Sønderjylland, fulgte de Hovedvej 10. Denne gik fra syd mod nord og skar direkte igennem Haderslev by. Da Omkørselsvejen ikke eksisterede på dette tidspunkt, var det naturligt for den tyske hær at bruge Hovedvej 10 som indfaldsvej mod Haderslev. I dag hedder vejen Aabenraavej, og det var her, de danske soldater i byen først fik øje på de fremrykkende tyskere.

Før den tyske hær nåede Haderslev, havde den dog allerede udkæmpet flere træfninger mod danske enheder. Lidt over kl. 4 om morgenen den 9. april 1940 havde tyske styrker overskredet den dansk-tyske grænse, og ved steder som Lundtoftbjerg, Bredevad og Søgaard var det kommet til hårde kampe, hvor flere soldater havde mistet livet eller var blevet såret. Omkring kl. 7 nærmede tyskerne sig Haderslev fra syd og i mellemtiden havde de danske enheder forberedt forsvaret af byen så godt de kunne.

Den militære garnison i Haderslev var nemlig udmærket klar over, at de tyske styrker var på vej, og man havde derfor opstillet flere forsvarslinjer i den sydlige del af byen. Nede omkring Møllestrømmen, Sønderbro og Hertug Hans Kirke blev de stærkeste positioner klargjort.

  • Aabenraavej
    Aabenraavej