Gammelting

 

Kampen ved Kasernen
Efter træfningerne i det sydlige Haderslev var overstået, og tyskerne rykkede videre nordpå, forberedte man sig til kamp på kasernen. De tyske tropper var imidlertid af det indtryk, at alle danske styrker i Haderslev havde overgivet sig, og de bevægede sig derfor gennem byen i en slags paradekørsel. Adskillige tyske soldater tog sig tid til at hilse på de mange borgere, der havde taget opstilling langs deres rute, og flere kampvognsbesætninger stak hovederne ud af deres køretøjer for at nyde synet. Paradekørslen endte dog brat, da kolonnen nåede jernbaneskæringen i den sydlige ende af Gammelting.

Fra Haderslev Kaserne blev der åbnet ild med maskingeværer og andet skyts. De overraskede tyske soldater søgte øjeblikkeligt dækning for den danske kugleregn. Hvor rutebilstationens cykelparkering ligger i dag, lå der i april 1940 en Shell-tankstation, og her gik det tyske infanteri i dækning. De tyske styrker havde dog allerede lidt flere tab, blandt andet var en tysk motorcyklist blevet dræbt, og en tysk kampvogn var kørt galt, efter dens fører var blevet såret. Den danske beskydning kom primært fra kasernens sydlige port, som dengang var hovedindgangen til kasernepladsen.

Efter de var kommet sig over det indledende chok og havde fået etableret en mere organiseret kampformation, indledte de tyske styrker en intens ildkamp med de danske tropper. Langsomt men sikkert begyndte danskerne at blive presset tilbage.

  • Gammelting
    Gammelting