Hertug Hans Kirke og Hospital

 

De hvidkalkede bygninger her er Hertug Hans Hospitalet, som blev oprettet i 1569. Det var ikke et hospital i vore dages forstand; vi ville kalde det en fattiggård. Her kunne fattige og svagelige gamle få fri bolig og kost, når de ikke kunne klare sig selv, og ikke havde familie til at tage sig af dem. Det var ikke noget luksusophold, men de havde tag over hovedet og kunne undgå tiggeri. Der var også et kirkerum, så de havde adgang til kirken på deres gamle dage.

Hertug Hans d. Ældre boede i Haderslev fra 1544 til sin død i 1580. For byen var det en blomstringstid, da et fast fyrstehof gav gode indtægter og arbejde. Efter reformationen var opgaver, som bl.a. sundhedsområdet, blevet forsømt, da de før tilhørte den katolske kirke. Med oprettelsen af hospitalet gav Hertug Hans omsorgen for ældre og fattige et løft. Ganske langsomt blev vilkårene for beboerne bedre, og Hertug Hans Hospitalet fungerede som alderdomshjem fra 1569 til 1983, hvor bygningen ikke længere kunne opfylde kravene som plejehjem.

Efter en grundig renovering sidst i 1980’erne er det nu Haderslev Domsogn, der bruger hospitalet til mødelokaler m.m., og i kirken er der hver uge gudstjeneste og andre kirkelige handlinger.

This post is also available in: German English

  • Hertug Hans Kirke og Hospital
    Hertug Hans Kirke og Hospital