Højgade 6

 

I starten af 1800-tallet fungerede Lavgade 5 både som Haderslevs Rådhus og Byret. I kælderen var der indrettet 6 fængselsceller, der blev brugt til de anklagede, der skulle stilles for Byretten. Forholdene i de 6 fængselsceller var meget kummerlige, men de blev brugt indtil man i 1856 opførte den nye bygning i Højgade, der både indeholdte en politistation og 4 fængselsceller i kælderen.

Forholdene af Haderslevs fængelscellerne bliver beskrevet:

”Et underjordisk, klippefast Tyvehul, sikkert beskyttet med tynge dobbelte, Jernbeslaaede Døre, Laase m. m., udstyret med en raa, gruopvækkende Tyveseng og en på Gulvet fastskruet Blok med en tyk, rusten Jernkæde. Der var hverken Bord, Bænk eller Stol intet, som paa nogen Maade kunne tiene til Bekvemmelighed. Det højt i Muren anbragte jernstængede lille Vindue lod kun et mat Lys falde ind i det lidet indbydende Bo, og en kold, trykkende Kælderluft blæste uhyggeligt hen imod mig.”

I løbet af 1800 tallet forandrede retssystemet sig mere og mere i Haderslev, ligesom det havde gjort i resten af Vesteuropa. Byretten blev langsomt afviklet, og blev i en periode erstattet af en særlig politiret i 1839. De havde ret til at dømme i mindre sager, som kunne udløse bøder eller fængselsophold på op til 2 gange 5 dages vand og brød.

I dag er det Haderslev Kjøbstads Vægterlaug, der holder til i Højgade 6. De har indrettet en del af bygningen som museum, der omhandler vægternes historie. Man kan bl.a. komme ned i de gamle fængselsceller.

Find museets åbningstider her: https://www.visithaderslev.dk/vaegtergang-haderslev-vaegter-museum-gdk1099050

 

This post is also available in: German English

  • Højgade 6
    Højgade 6