Den gamle Latinskole

 

På dette sted blev der grundlagt en latinskole i 1567. Latinskolen forberedte deres elever til videre studier, som især sigtede på gerningen som præst. Det var Hertug Hans den Ældre, der stod bag oprettelsen, og her havde Haderslevs lærdes skole til huse indtil 1854, hvor der blev bygget en ny latinskole i Gåskærgade.

Allerede i middelalderen blev der drevet undervisning i tilknytning til kirken. Fra 1465 oplærte skolemesteren (lektoren) unge mænd til tjeneste i den katolske kirke. Omkring 1522 gik den sidste skolemester over til Luthers lære.

Hertug Hans’ ældre bror, den senere Kong Christian III, styrede Haderslev og Tørning len fra 1525 til 1534. Som 18-årig havde han overværet, Martin Luther forsvarede sin nye lære mod den katolske kirke, og inspireret af Luther tog Christian fat på at gennemføre reformationen i Haderslev og omegn. Det medførte også, at skolen gik fra at være katolsk til at være luthersk. Dens formål var dog stadig at danne grundlag for de videregående studier, der krævedes for at blive præst.

Den bygning, der står her nu, er ikke den oprindelige. Den er blevet genopbygget to gange i ændret skikkelse – sidste gang i 1734, da den fik sit nuværende udseende. I dag bruger domsognet den til kirkekontor og mødelokaler.

This post is also available in: German English

  • Den gamle Latinskole
    Den gamle Latinskole