Sønderbro

 

Kampen ved Sønderbro
Efter de tyske styrker havde nedkæmpet den danske forpoststilling ved Hertug Hans Kirke, rykkede de videre mod Sønderbro. Fra dansk side forventede man, at denne overgang ville blive et knudepunkt for den tyske fremrykning i Haderslev, og man etablerede derfor her en relativt stærk forsvarsposition, som blandt andet bestod af flere maskingeværstillinger. Hvor Ny Erlevvej og Sydhavnsvej ligger i dag, gik der i april 1940 et jernbanespor. Da de danske soldater skulle oprette stillingen ved Sønderbro fik de den idé at afkoble nogle togvogne og stille dem op som en slags vejblokade. Denne spærring løb parallelt med Møllestrømmen og var placeret umiddelbart syd for Sønderbro.

Cirka kl. 7.15 begyndte skydningen ved Sønderbro. Kampen varede nogle minutter og sluttede inden kl. 7.30. Imidlertid var en dansk soldat, menig Oluf Arthur Hansen, blevet dræbt, og yderligere en, korporal Erik Krogh, såret. Den øverstkommanderende for de danske styrker i Haderslev, oberst Hartz, var også tilstede ved Sønderbro. Hartz havde før tyskernes ankomst opstillet en improviseret kommandostation på Slotsvandmøllen, som i dag huser Teatret Møllen. Flere gange under kampen modtog obersten ordre om, at modstanden skulle indstilles, men det blev ignoreret, da Hartz ikke mente, at ordrens afsender kunne verificeres. Til sidst blev han dog overbevist om ordrens ægthed og meddelte, at de danske soldater skulle overgive sig. Kampen ved Sønderbro var hermed slut.

Som en sidebemærkning kan det nævnes, at oberst Hartz efter krigen blev indkaldt til en parlamentarisk undersøgelseskommission, blandt andet for at redegøre for sin rolle under kampene i Haderslev, hvor nogle mente, at hans ageren lå på grænsen til lydighedsnægtelse.

  • Sønderbro
    Sønderbro